9 na 10 pracowników pracuje mimo grypy!

Alarmujące badanie Tabcin „Grypa w pracy”

Wyniki badania Tabcin „Grypa w pracy”* jasno pokazują:

aż 87%** z nas pracowało mimo grypy i jej objawów.

Grypa – groźna i bardzo zakaźna choroba wirusowa – traktowana jest za zbyt słabą wymówkę do pozostania w domu.

Interaktywny Instytut Badań Rynkowych IIBR zrealizował na zlecenie producenta żelowych kapsułek na grypę Tabcin, firmy Bayer, sondaż dotyczący postaw pracowników oraz ich firm wobec grypy i jej objawów. Wyniki badania jasno pokazują, jak dużym i często pomijanym problem jest grypa zarówno dla pracowników, jak i samych firm. Jedynie 11% badanych, którzy mieli w zeszłym roku grypę lub jej objawy, twierdzi, iż w czasie choroby nie wykonywało swoich obowiązków zawodowych.

Wykres - wykonywanie obowiązków zawodowych w domu lub miejscu pracy podczas grypy lub jej objawów.

Najgorsze jest jednak to, iż większość pracujących po prostu przychodziła do pracy w czasie choroby (87%). Tylko nieliczni pracowali w domu lub brali zwolnienie lekarskie. Niestety, najniebezpieczniejsze objawy grypy, w czasie których choroba rozprzestrzenia się błyskawicznie w firmie, takie jak katar, poczucie ogólnego rozbicia, czy kaszel, są przez zdecydowaną większość badanych ignorowane. Nie więcej niż co trzeci badany wskazuje je jako potencjalny powód rezygnacji z pracy. Badani skłonni byliby zrezygnować z obowiązków zawodowych, dopiero gdy grypa przechodzi w zaawansowane stadium z wysoką gorączką [88%], które jednak nie stanowi już zagrożenia zarażeniem dla innych, a jedynie problem dla samego chorego.

W większości wypadków (59%) badani decydują się na pracę pomimo choroby, gdyż sądzą, że tylko oni mogą wykonać swoje obowiązki i trudno im znaleźć zastępstwo. Oczywiście, wraz z pozycją/stanowiskiem w firmie problem ten jeszcze bardziej rośnie. Ponadto, co czwarty badany obawia się również zaległości powstałych na skutek nieobecności w pracy, jak również niekorzystnej oceny przez firmę, w której zwolnienie chorobowe/lekarskie nie jest dobrze widziane. Wśród tych, którzy zwykle pracują mimo grypy, zdecydowanie częściej pojawia się również stwierdzenie, iż z reguły tak zachowują się wszyscy w ich firmie.

Niestety, postawa taka odbija się negatywnie na efektywności pracy oraz realizacji powierzonych obowiązków. Wśród osób, które w 2011 roku pomimo grypy musiały pracować, 2 na 5 osób deklaruje, iż była zmęczona, przemęczona, podobnie często przyznawano się do mniejszej efektywności w pracy, a co piąta do problemów z koncentracją. Przemęczenie nasila się zwłaszcza u osób notorycznie pracujących z grypą, wśród których już niemal połowa przyznaje się do przemęczenia w pracy.

Wykres - co dla Ciebie oznacza wykonywanie obowiązków zawodowych, mimo, że miałeś grypę lub jej objawy?

Pomimo tego, że większość z badanych przychodzi do pracy z grypą lub jej objawami, sami (58%) boją się zarazić od innych. Grypa odbija się więc nie tylko na efektywności chorego pracownika, ale całej organizacji, gdyż co trzeci badany ogranicza kontakty z współpracownikami, gdy w firmie panuje epidemia grypy.

Obciążeni obowiązkami i odpowiedzialnością, niechętnie skłaniamy się do „pójścia na chorobowe”. Niemal połowa badanych niechętnie bierze zwolnienie, gdy już udaje się do lekarza, niemal 2/3 stara się, by zwolnienie było jak najkrótsze, natomiast ponad 1/4 w ogóle nie bierze zwolnienia, wykorzystując własny urlop na okres leczenia grypy.

Co ważne, raport „Grypa w pracy” ujawnia również, iż nie tylko pracownicy ignorują grypę i jej objawy, ale również sami pracodawcy wydają się być słabo przygotowani na sezon grypowy. Tylko co czwarty pracownik otrzymuje oferty bezpłatnych szczepień przeciwgrypowych od swojej firm lub dodatkowy pakiet medyczny.

Wykres - czy Twój pracodawca...

Zdecydowana większość badanych (85%) wskazała, iż nie ma dostępu w firmie do leków zwalczających grypę lub jej objawy. Choć to nie jest obowiązek pracodawcy, to jednak - jak wynika z badania Tabcin „Grypa w pracy” zrealizowanego przez IIBR na zlecenie firmy Bayer - warto być przygotowanym do szybkiej i skutecznej reakcji na grypę. Tabcin oferuje rozwiązanie w postaci żelowej kapsułki, która działa szybciej niż zwykła tabletka, jest najbardziej preferowaną formą spośród ogólnodostępnych lekarstw bez recepty. Lek w tej formie wchłania się i działa szybciej niż tradycyjna tabletka.

* IIBR zrealizował badanie „Grypa w pracy” metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 600 aktywnych zawodowo, wykształconych 25-45-latków ze średnich i dużych miast.

** Podstawą są tylko te osoby, które w 2011 roku miały grypę lub jej objawy.